Välkommen

Välkommen

Fastighetskonsult Anders Brun AB (FKAB) grundades 2011 och har som affärsidé att erbjuda en rad tjänster inom fastighetsekonomi med betoning på skog och lantbruk.
Målgruppen består av alltifrån privatpersoner och företag till myndigheter, försäkringsbolag och kommuner.
FKAB jobbar i nära samarbete med olika specialistkompetenser beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål samt uppdragets art och omfång – allt för att kunden ska få en så optimal slutprodukt som möjligt.
:: Läs mer
Tjänster

Tjänster

FKAB kan bland annat erbjuda följande tjänster:  
  • Förhandling och avtalsskrivning
  • Fastighetsteknisk rådgivning
  • Värdering
  • Ersättningsutredningar enligt miljöbalken
  • Skadeinventering
  • Skogsbruksplaner
:: Läs mer